top of page

W jakich przypadkach szkoda ubezpieczeniowa wpływa na posiadane zniżki? Czy ubezpieczenie na następny rok będzie droższe?

Szkoda ubezpieczeniowa może wpłynąć na posiadane zniżki, a tym samym na wysokość składki ubezpieczenia na następny rok. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego, takiego jak OC (odpowiedzialność cywilna) czy autocasco (AC), oto kilka sytuacji, w których zgłoszenie szkody może wpłynąć na zniżki i skutkować wyższą składką:

01. Szkoda, za którą jesteś odpowiedzialny: Jeśli zgłosisz szkodę, za którą ponosisz odpowiedzialność (np. spowodowanie wypadku), Twoje zniżki mogą zostać obniżone. W takim przypadku, ubezpieczyciel może uznać, że jesteś bardziej ryzykownym klientem i zastosować odpowiednią podwyżkę składki.

02. Częste zgłaszanie szkód: Jeśli zgłaszasz szkody komunikacyjne częściej niż przeciętny klient, ubezpieczyciel może uznać, że jesteś bardziej narażony na ryzyko i zaktualizować Twoje zniżki. W efekcie, Twoja składka może wzrosnąć.

03. Szkoda, w której udział miały obie strony: Jeśli w wyniku wypadku lub kolizji, w którym uczestniczyłeś, obie strony ponoszą częściową odpowiedzialność, Twoje zniżki mogą zostać obniżone. W takim przypadku, ubezpieczyciel oceni, jaki był Twój stopień winy i w jakim stopniu wpłynęło to na szkodę.

04. Szkoda związana z wykroczeniem lub przestępstwem: Jeśli zgłoszona szkoda jest wynikiem wykroczenia lub przestępstwa, takiego jak jazda pod wpływem alkoholu, zniżki mogą zostać obniżone, a składka ubezpieczeniowa może wzrosnąć.

Warto dodać, że wpływ zgłoszenia szkody na zniżki zależy od indywidualnych warunków umowy ubezpieczeniowej i polityki danego ubezpieczyciela. W niektórych przypadkach, zgłoszenie szkody nie wpłynie na zniżki, jeśli np. masz wykupione ubezpieczenie z opcją ochrony zniżek lub ubezpieczyciel oferuje "bezkarność" za pierwsze zgłoszenie szkody. Zawsze warto sprawdzić szczegóły umowy ubezpieczeniowej, aby dowiedzieć się, jak zgłoszenie szkody wpłynie na Twoje zniżki i składkę na następny rok.

Prezes Polisa Online, ekspert z ponad 25-cio letnim doświadczeniem w ubezpieczeniach

Radosław Jarmuła
Kiedy mogę użyczyć samochód swojemu dziecku (z punktu widzenia ubezpieczyciela)? Na co warto zwrócić
uwagę ubezpieczając auto, które planuję użyczać go młodemu kierowcy?
Na co warto zwracać uwagę przy ubezpieczeniach assistance, aby spokojnie wyjechać na wakacje (np.
holowanie do domu)?
W jakich przypadkach szkoda ubezpieczeniowa może skutkować wyższą składką ubezpieczenia w przyszłym roku?

Porady ekspertów

bottom of page